Needlepoint Eye Canvas

Eye

$ 125.00

18 mesh
16 x 10.5 inches