Needlepoint White Kimono Canvas

White Kimono

$ 1,500.00

12 mesh
34 x 28 inches